м. Добромиль, Старо Самбірського району Львівської області

Виконано: компелекс  топографо-геодезиних робіт М 1:500 для будівництва  

каналізації   в м. Добромиль, Старо Самбірського району

Львівської області, 2017 р.