Супровід будівельно-монтажних робіт

Супровід будівельно-монтажних робіт

Геодезія із цього розпочинається будь-який процес будівництва та експлуатації об'єктів. На сьогоднішній день геодезія в будівництві відіграє велику роль.  Без геодезії на даний час не обходиться  жодне будівництво. За допомогою високоточних приладів ми виконуємо точні розбивочні роботи на будівельних майданчиках та  гарантуємо високу якість виконання робіт.

Топогеодезичні роботи проводяться з метою отримання точної інформації про місцевості (рельєф, існуючих будівлях і спорудах) у графічному і цифровому видах, з подальшим її використанням у проектуванні та інших завданнях.

Проведення обмірних і геодезичних робіт при проектуванні, будівництві, реконструкції, адміністративному обліку та інших видах діяльності, на основі новітніх технологій у цій сфері може використовуватися в наступних областях:

  • Проектування нового будівництва (топографічна зйомка місцевості);
  • Реконструкція, реставрація та капітальний ремонт будівель і споруд (плани поверхів, розрізи, фасади існуючих споруд);
  • Геодезичні роботи (винесення проектних точок в натуру);
  • Будівництво (контроль будівельного монтажу, геодезичне забезпечення будівництва, виконавча документація);
  • Експертиза нерухомості (визначення точних площ та обсягів об'єкта, складання креслень);